Otázky, které Vás zajímají

Jak lze zjistit důchodový věk a potřebnou dobu pojištění?

Jaký je Váš důchodový věk, kdy ho dosáhnete a jakou musíte získat dobu pojištění, zjistíte v kalkulačce, která je dostupná na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí ZDE. Stačí do ní doplnit datum narození, údaj, zda jde o muže či ženu, a u žen také počet vychovaných dětí.

Kde lze v předstihu ověřit, jaké doby pojištění eviduje ČSSZ?

ČSSZ je možné požádat o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Tento list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, popřípadě náhradních dob pojištění, a od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. ČSSZ jej zasílá do 90 dnů od doručení žádosti. Podrobné informace naleznete v Klientském portálev sekci Služby → Vše o důchodech.

V jakém předstihu se žádosti o důchod podávají?

Žádost lze podat nejdříve 4 měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat (ust. § 82 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb.). Je-li žádost podána v období pátého měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat, přeruší ČSSZ řízení a pokračuje v něm z moci úřední až od prvního dne, kdy mohla být žádost podána (viz věta první). Je-li žádost podána ještě dříve, ČSSZ řízení zastaví.

Lze zpětně uplatnit nárok na starobní důchod?

Ano, lze. Nárok na důchod nezaniká uplynutím času. Za předpokladu, že byly splněny podmínky nároku, lze důchod přiznat zpětně. Nárok na výplatu důchodu je však časově omezen, výplatu lze přiznat nejvýše pět let zpětně od uplatnění nároku. Uvedené neplatí pro tzv. předčasný starobní důchod, který lze přiznat nejdříve ode dne uplatnění žádosti.

Musím rozvázat pracovní poměr, když budu žádat o řádný starobní důchod?

Ne. Přiznání důchodu není zákonným důvodem k ukončení pracovního poměru. Výkon výdělečné činnosti v pracovním poměru není překážkou výplaty důchodu.

Kde dostanu potvrzení o pobírání důchodu, případně kopii rozhodnutí?

Potvrzení o pobírání důchodu je možno získat na požádání na místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ, případně i přímo na ČSSZ.

Více informací o důchodech naleznete v Klientském portále v sekci Služby →Vše o důchodech.

Kontaktujte nás

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář

Formulář

Klientský portál

Přihlaste se do Klientského portálu a mějte své spoření pod kontrolou

Přihlášení
Sjednat penzijní
spoření online