Co je důležité vědět o důchodech

Z jakého období se počítá důchod

Od roku 1996 se pro výpočet důchodu zohledňují všechny příjmy od roku 1986 až do roku, který předchází roku přiznání důchodu.

Z čeho se důchod počítá

Pro výpočet důchodu se u zaměstnanců vychází z hrubých ročních příjmů, u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) z ročního vyměřovacího základu, tj. částky, ze které bylo odvedeno pojistné na důchodové pojištění. U dřívějších platů, kdy byla platová hladina daleko nižší (hrubé příjmy i roční vyměřovací základy od roku 1986 do kalendářního roku před přiznáním důchodu), jsou pro výpočet důchodu ještě násobeny koeficienty mzdového nárůstu.

Má ČSSZ evidovány všechny Vaše odpracované doby?

Pokud při přiznání důchodu nebyla započítána nějaká doba pojištění, protože ČSSZ ji neměla v evidenci a vy jste ji neprokázali, můžete ji doložit kdykoliv dodatečně. A to dokonce, i když už důchod pobíráte několik let (například, když získáte potvrzení z archivu). Zápočet je možné provést se zpětnou platností a vzniklý rozdíl ve výši důchodu doplatit až 5 let zpětně od data, kdy byla chybějící skutečnost řádně doložena.

Práce při pobírání důchodu

Pokud příjemce starobního důchodu pobírá důchod v plné výši a pracuje, zvyšuje se mu procentní výměra důchodu o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů práce. Zvýšení se neprovádí automaticky, ale na základě žádosti.

Jak je to se studiem a dobou evidence na úřadu práce

Doba studia po 18. roce věku (v období do 31. 12. 2009) může být započtena nejvýše v rozsahu prvních 6 let. Doba studia získaná v období od 1. 1. 2010 se již do důchodu nezapočítává. Doba vedení v evidenci úřadu práce, po kterou uchazeč o zaměstnání nepobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, se započítává nejvýše v rozsahu tří let. Tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Z doby, která byla získána před dosažením 55 let věku, je možné započítat pouze jeden rok. Doba studia i doba vedení v evidenci ÚP jsou náhradní doby pojištění a pro výši důchodu se krátí na 80 procent.

Kontaktujte nás

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář

Formulář

Klientský portál

Přihlaste se do Klientského portálu a mějte své spoření pod kontrolou

Přihlášení
Sjednat penzijní
spoření online