Informace ke zhodnocení klientských vkladů

Výkonnost vkladů klientů vždy odpovídá investičnímu profilu zvolených účastnických fondů a typu aktiv, do kterých fondy investují.

Pro modelové výpočty v modelových kalkulačkách pracujeme s výnosem Vyváženého účastnického fondu ve výši 4,6 % p. a., který vychází ze strategického složení portfolia fondu a z očekávané dlouhodobé výkonnosti jednotlivých tříd aktiv, a to po odečtení úplaty za obhospodařování ve výši 1,0 %.

Vyvážený účastnický fond

Struktura*

Předpokládaná dlouhodobá výkonnost

Běžné účty a depozita

5 %

1,2 %

Státní dluhopisy

20 %

2,8 %

Korporátní dluhopisy

40 %

4,1 %

Akcie

35 %

9,6 %

Celkem

100 %

5,6 %

Úplata za obhospodařování

 

1 %

Čistá výkonnost vkladu klienta

 

4,6 %

*Strategická alokace aktiv, která vychází z dlouhodobé schválené investiční strategie společnosti.

Klient by měl mít na paměti, že minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů a hodnota penzijní jednotky může v čase kolísat. Penzijní společnost České pojišťovny, ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci.

 

 

Kontaktujte nás

Napište nám

Máte-li dotaz, přání či připomínku, použijte kontaktní formulář

Formulář

Klientský portál

Přihlaste se do Klientského portálu a mějte své spoření pod kontrolou

Přihlášení
Sjednat penzijní
spoření online